dto001 dto002

UITGIFTE € 34,50

3 MAANDEN

1 juli 2018 -

30 september 2018

Geopend

 

 

Sinds 2010 is het DTO melkprijsgarantiecertificaat op de markt. DTO is een dochteronderneming van Farmel BV.

De doelstelling van het melkprijscertificaat is de prijsfluctuaties in de zuivelmarkt op te vangen voor zowel aanbieders als afnemers van zuivel.

De verwachting is dat, na het wegvallen van de quotering in 2015, de prijsvolatiliteit in de zuivel toeneemt. Door de schaalvergroting en de toename van de prijsschommelingen in de zuivelmarkt neemt de onzekerheid van de marges toe. Het managen van die risico’s gaat in de toekomst nog belangrijker worden.

Om meer grip te krijgen op de melkprijs heeft DTO heeft het melkprijsgarantiecertificaat ontwikkeld waarbij de melkprijs over een bepaalde periode wordt vastgezet, daarmee worden de marges veiliggesteld.

DTO is momenteel actief in Nederland, Duitsland en Belgie.

Bij het Melkprijsgarantiecertificaat vind er geen fysieke levering van melk plaats. Het is een schriftelijke overeenkomst tussen 2 partijen die gedurende een bepaalde periode de melkprijsverschillen wensen te verrekenen tussen een geïndexeerde variabele melkprijs en een vaste melkprijs. De variabele melkprijs wordt verrekend op basis van de FrieslandCampina Garantieprijs. De prijsverschillen worden maandelijks verrekend tussen de partijen. DTO werkt daarbij als intermediair.Over DTO

Dairy Trading Online B.V. (DTO) is een dochteronderneming van Farmel BV